Skakfinurligheder

På denne side finder du en række skæve og sjove ting fra skakspillets verden. Nogle af dem er fundet under arbejdet med at konstruere retrograddatabaser (slutspilsanalyser, hvor man med begrænset materiel starter med matstillinger og arbejder sig baglæns, indtil man har en komplet database over samtlige stillinger), andre er finurlige opgaver, jeg er faldet over gennem tiden. Fælles for dem alle er, at der ikke er tale om "traditionelle" opgaver.

Når der for nogle af opgaverne tales om, at "der eksister kun en enkelt stilling", så regnes spejlinger og rotationer af brættet naturligvis ikke med. Retrograddatabaser er gigantisk store, så alle stillinger, der reelt er den samme stilling blot spejlet eller drejet, reduceres til "en enkelt unik stilling".

Du kan se løsningerne nederst på siden, så lad være med at scrolle helt ned, før du er klar til at se svarene.

 1. Med dette materiel, vinder hvid i trækket, det ved vi alle, og det tager højst 10 træk. Men vidste du, at der kun findes en enkelt stilling, hvor det faktisk tager 10 træk med bedste spil? Det er stillingen hvid konge på h1, hvid dronning på g2, sort konge på c5. Hvad er det bedste hvide træk i den stilling?

 2. To løbere, som vel at mærke har forskellig feltfarve, vinder altid i trækket, korrekt? Forkert. Der er 18 stillinger, hvor hvid IKKE kan vinde uanset trækket. Prøv om du kan finde bare en enkelt af disse stillinger.

 3. Der findes mange stillinger med disse brikker, som tager ret lang tid at føre til gevinst, helt op til 26 træk - og så er der 1 stilling, som tager 28 træk, og 1 stilling, der tager 31 træk. Hvordan kan det nu gå til? Stillingen trækket efter må jo alt andet lige tage henholdvis 27 og 30 træk? Hvordan kan det gå til, at der ikke findes stillinger med dette materiel, som tager 27, 29 og 30 træk med bedste spil, mens der findes stillinger med 28 og 31 træk?

 4. 2 springere er ikke tilstrækkeligt til at vinde - medmindre den sorte konge frivilligt går i fælden. Der findes i alt 74 stillinger, hvor hvid vinder i 1 træk. Prøv at finde sådan en stilling. Prøv derefter at finde en stilling, hvor sorts konge IKKE står i et hjørne!

 5. Med kun en enkelt springer er det selvfølgelig helt umuligt at sætte mat, medmindre den sorte konge hæmmes af egne brikker, f.eks. en bonde. De længste varianter tager hele 7 træk, med f.eks. følgende stilling:

  Hvordan gøres det?

 6. Hvis hvid er i trækket, vinder alle stillinger med disse brikker, med undtagelse af en enkelt stilling. Find den stilling, hvor hvid må nøjes med remis på trods af at være i trækket.

 7. Samme tema som foregående, hvis hvid er i trækket, vinder alle stillinger med disse brikker, med undtagelse af en enkelt stilling. Find den stilling, hvor hvid må nøjes med remis på trods af at være i trækket.

 8. Et meget sjældent eksempel (det eneste jeg kender!) på, at sort i trækket kan forsinke mat i længere tid ved at spille e1T i stedet for e1D! Tårn og løber har jo ingen egenskaber, som dronningen ikke også har, så hvordan kan det gå til?

 9. Hvad er den længst mulige hurtigste mat mod en sort konge, som ikke har andre brikker til at hjælpe sig? Nemt nok, siger du nok, hvis du ved lidt om slutspil, de længste gevinstvarianter er at finde med løber og springer, hvilket kan tage op til 33 træk med bedste modspil. Det må være klart, at flere hvide brikker blot vil forkorte vejen til mat. - eller hvad?

 10. Hvor er den hvide konge henne? (Raymond Smullyan, 1957.) Han er i kampens hede faldet af brættet, men hvor skal han stå henne? Når du tror, at du har fundet svaret, så skal du spørge dig selv, hvem der er i trækket, og hvad det sidste træk var.

 11. Hvilken brik skal stå på feltet mærket med et spørgsmålstegn? (Raymond Smullyan, 1935.)

Løsninger

 1. Bedste hvide træk, ja, faktisk er alle træk, der ikke sætter dronningen i slag lige gode! Da denne stilling er den eneste, der tager 10 træk, vil alle stillinger trækket senere være bedre, og tage højst 9 træk, uanset både hvids og sorts træk, medmindre hvid sætter sin dronning i slag naturligvis.

 2. Hvid konge på e1, hvide løbere på g3 og h1, sort konge på g1. Temaet er det samme i alle 18 stillinger, den ene løber er i slag på h1, og hvis hvid forsøger at redde den ved at flytte den væk, så er der pat.

 3. Hvid konge på g6, hvid løber på f6, hvid bonde på d7, sort konge på e6, fra denne stilling vinder hvid i 28 træk med d8S+. Hvid konge på h6, hvid løber på g6, hvid bonde på e7, sort konge på f6, fra denne stilling vinder hvid i 31 træk med e8S+. Bemærk, at i begge stillinger er hvid tvunget til at forvandle sin bonde til en springer. Alle andre træk giver enten pat, eller utilstrækkeligt materiel. Det er grunden til, at stillingerne med 27, 29 og 30 træk ikke findes med dette materiel - de findes, men med andet materiel.

 4. Hvid konge på g3, hvide springere på e4 og h3, sort konge på h1. Hvid sætter mat med Sf2#. Hvid konge på g1, hvide springere på d1 og f5, sort konge på h3. Hvid sætter mat med Sf2#.

 5. 1 Kf2 Kh1, 2 Se2 Kh2, 3 Sd4 Kh1, 4 Sf5 Kh2, 5 Se3 Kh1, 6 Sf1 h2, 7 Sg3#. Bemærk, hvordan den hvide springer hele tiden truer mat, hvis sort flytter bonden frem, og først til sidst er sort tvunget til at flytte bonden.

 6. Hvid konge på g6, hvid dronning på h5, hvidt tårn på g5, hvid bonde på h7, sort konge på h8. Uanset hvad hvid trækker, vil sort være pat. Bemærk, hvordan der "skygges" for de tunge officerer, så der ikke er et eneste skakgivende træk i stillingen.

 7. Hvid konge på g6, hvid dronning på h5, hvid springer på f5, hvid bonde på h7, sort konge på h8. Uanset hvad hvid trækker, vil sort være pat. Bemærk igen, hvordan der "skygges" for dronningen, så der ikke er et eneste skakgivende træk i stillingen.

 8. Efter 2 Lb2+, kan sort sætte sin nye officer imellem på e5 med skak. Hvis hvid spiller 3 Lxe5 er der mat i yderligere 2 (f.eks. 3 -,Kh7 4 Kf6,Kh6 5 Dh4#), men hvis officeren er en dronning er der mat i yderligere 1 med 3 Kg6! Dronningen er bundet på diagonalen. Hun kan enten slå løberen: 3 -,Dxb2 4 Dc8#, eller hun kan give skak: 3 -,Df6+ 4 Lxf6#. Hvis officeren er et tårn er 3 Kg6 derimod pat! Det er DEN egenskab, som tårnet har, og som dronningen ikke har, den kan låses fast i diagonalen. Det kan dronningen ikke, hun kan stadig flytte inden for diagonalen.

 9. Hvid konge på h1, hvid løber på a4, hvide springere på b3 og b5, sort konge på b4. Hvid kan ikke undvære sin løber, men kan ikke stikke af med den, og er nødt til at spille enten Sc3 eller Sc5. Den er sort så nødt til at slå, hvis han ikke vil stå over for 3 officerer, og så er vi tilbage til en stilling med løber og springer, som tager 33 træk. Det rigtige svar er altså 34 træk, med løber og 2 springere.

 10. Den hvide konge skal stå på b3. Problemet er nu at finde ud af, hvad det sidste træk har været. Hvid er jo i skak fra to brikker, hvilket kun kan lade sig gøre ved en afdækkerskak, men hverken tårn eller løber kan have afdækket for den anden, og en brik kan jo ikke afdække for to andre brikker på samme tid - med en enkelt undtagelse: Sorts sidste træk var bxc3ep. En passent er det eneste træk, hvor en brik afdækker for to andre skakgivende brikker samtidigt.

 11. Da sorts konge står i skak, kan hvids konge ikke også stå i skak. Det udelukker en sort dronning og et sort tårn på h4. Hvid må lige have trukket, da sort står i skak, men hvad har hvid trukket? Tårnet kan ikke selv have rykket i skakgivende position, altså må der være tale om en afdækkerskak. Den eneste måde, det kan lade sig gøre på, er gennem trækket cxd8T. Hvid har stadig 7 bønder på brættet, den 8. har altså forvandlet sig til tårnet på d8. Det udelukker en hvid bonde på h4. Hvilken brik blev slået på d8? Det kan ikke have været dronning eller tårn, da disse så ville give den hvide konge skak, som de ikke kan være kommet lovligt til, da felterne rundt omkring alle er optaget. Sorts bønder på e7 og g7 står stadig på udgangspositionen, dvs. sorts sortfeltede løber må være slået på sin udgangsposition, f8, og den hvidfeltede løber kan jo ikke have stået på et sort felt, og der står stadig to springere på banen endnu. Tilbage er altså blot den 8. sorte bonde, de 7 andre står stadig på brættet. Dette udelukker en sort bonde på h4. Bonden må dog have forvandlet sig til enten en springer eller en løber, for at en sådan har kunnet slås på d8. Sorts sortfeltede løber blev slået på f8, og hvis sort forvandlede sin bonde til en løber, blev den slået på d8. Det udelukker en sort løber på h4, som jo er et sort felt. Sorts springere er som nævnt begge på brættet, og hvis sort har forvandlet sin bonde til en springer, blev den slået på d8. Det udelukker en sort springer på h4. Det er altså en hvid brik, der skal stå på h4. Hvor mange brikker har hvid slået? Sort mangler følgende materiel: DTTLLB. Da den ene sorte løber blev slået på f8, kan højst 5 af disse være slået af hvide bønder. Den hvide bonde, som forvandlede sig til tårn på d8 må komme fra f2 eller g2 på grund af de andre hvide bønders position. Hvis den kom fra g2, må den have slået i alt 5 brikker for at nå til c-linien, og slutte på d-linien. Samtidig må bonden på g3 komme fra f2, men der kan ikke være slået 6 sorte brikker af de hvide bønder, kun 5. Den forvandlende hvide bonde må altså komme fra f2, og bonden på g3 må komme fra g2. Hvor mange brikker har sort slået? Flere af bønderne er tydeligt flyttet væk fra deres linie: Bonden på a6 må komme fra b7 (pga. a7) og har slået 1 brik på a6. Bonden på c4 kommer fra f7 (pga. e7, d6, c5, a7 og a6) og har slået 3 brikker på e6, d5 og c4. Bemærk, at alle 4 brikker er slået på hvide felter! Den sorte bonde, som er blevet forvandlet, må komme fra h7, på grund af de andre sorte bønders position. Den kan enten være nået til baglinien ved at slå 2 gange og nå til f-linien, eller ved at slå 1 gang på g2, hvilket er de eneste måder, den kan være kommet forbi de to hvide bønder på g3 og h2. Vi ved jo, at bonden på g3 kommer fra g2, så hvid kan altså ikke have rykket fxg3, efter at bonden fra h7 har slået en enkelt gang på et andet felt end g2. I alt mangler 6 brikker i det hvide regnskab: DTLLSS. Husk, at den 8. hvide bonde er forvandlet til et tårn på d8. 4 af disse er slået af bønderne på a6 og c4, den femte står på h4, altså kan bonden fra h7 kun have slået en enkelt, nemlig på g2, som er et hvidt felt. I alt er der nu slået 5 hvide brikker på hvide felter. Af de 6 hvide brikker, som er slået kan kun de 5 have stået på et hvidt felt, og det må derfor være netop de 5, som er blevet slået. Den 6., hvids sortfeltede løber, er den sidste brik, som der ikke er blevet redegjort for. Det er altså en hvid løber, der skal stå på h4.

Last revised: 2013-10-07
·