MDJNet Skak

English

NYT!

Skakopgaver

Velkommen til mit skakprojekt, hvor man kan spille korrespondenceskak mod andre! Det er nu muligt både at spille med fra en browser og fra et specielt klientprogram. At spille fra en browser kræver blot en browser som kan klare frames og dynamisk html, og som tillader javascript og cookies. At bruge klientprogrammet kræver at man downloader programmet og "installerer" det på sin maskine, til gengæld er der flere funktioner til rådighed end fra browseren.

Hvis du har lyst til at "prøvekøre" systemet, så er der oprettet to brugere, Test1 og Test2, som begge har et blankt password, og alle og enhver kan logge på som disse brugere både fra klienten og fra web-interfacet på skak.mdjnet.dk og udfordre til nye partier og rykke i de eksisterende partier, dog kun mod hinanden, men det giver mulighed for at afprøve sitet f.eks. sammen med en kammerat, inden man beslutter, om man vil melde sig til. Bemærk, at alle har lov til at rykke i alle partier for disse brugere, så vær ikke bange for, at du "ødelægger" noget og vær forberedt på, at du ikke får lov til selv at spille et parti færdigt.

Der er stadig tale om beta-test af systemet, men hvis du har lyst til at være med til det, så læs videre.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til: skak05 (@) mdjnet (.) dk

For at være med, skal man gøre tre ting:
1) Skriv en mail til mig, og fortæl, hvilket brugernavn og password, du vil benytte (max 27 bogstaver, ingen nationale tegn, passwordet skal være mindst 3 og højst 15 bogstaver). NB: Dit password bliver sendt i klar tekst over internettet, og det vil være synligt for mig i databasen, så brug ikke et password, som du bruger til andre ting!
2a) Hvis du vil bruge skak-klienten, så download den fra
ftp.mdjnet.dk/pub/chesscli.zip / www.mdjnet.dk/skak/chesscli.zip
eller
ftp.mdjnet.dk/pub/chesscli.exe / www.mdjnet.dk/skak/chesscli.exe.
Hvis du gerne vil kunne køre på dansk, skal du også downloade
ftp.mdjnet.dk/pub/chessdk.dll / www.mdjnet.dk/skak/chessdk.dll
eller du kan downloade begge moduler fra
ftp.mdjnet.dk/pub/chessclidk.zip / www.mdjnet.dk/skak/chessclidk.zip
Klienten er indtil videre kun til Windows.
2b) Hvis du vil bruge en browser, så gå til skak.mdjnet.dk.
3) Check en gang imellem denne side, jeg sender sjældent status mails ud, så man må selv følge lidt med på denne side. Browser-interfacet har også en side med nyheder, og der er et diskussionsforum på forum.mdjnet.dk.

Det første spørgsmål der dukker op er selvfølgelig: Er det gratis? Svaret er ja, det er gratis - indtil videre. Det kan da godt være, når jeg engang har en zillion kunder, at det kommer til at koste noget for at holde tallet lidt nede, men det er stadig kun en drøm.

Nu til det tekniske:
Browser-interfacet skulle gerne være mere eller mindre selvforklarende.

Klienten fungerer kort sagt på den måde, at man placerer klientprogrammet og det danske sprogmodul, hvis man også har downloaded det, f.eks. i c:\mdjchess. Så starter man programmet og logger på med det brugernavn og password, man har valgt. For at skifte sprog skal man ind i Setup/Language (Opsætning/Sprog) menuen, og her kan man både vælge sprog for programmet, og for notationen ("Officerers sprog"). Selv kan jeg f.eks. godt lide at have programmet på engelsk, men jeg foretrækker, at notationen er på dansk. Så vælger man Filer/Forbind Til Server (F5). Dette vil downloade en liste af igangværende partier (som i starten er tom), samt en liste over eksisterende spillere. Man kan nu vælge en spiller og med Spil/Udfordr Spiller udfordre denne spiller til en match (2 partier, et med hvid, et med sort).

Listen over partier er udformet således:

Det første tal er det nummer, som partiet har fået på serveren. Udfordringer har blot en '*'.
Dernæst kommer modstanderens brugernavn, samt hans rating.
Så kommer en statuskode:
(mellemrum) Jeg har udfordret en spiller, og venter nu på svar.
? Jeg er blevet udfordret, og jeg kan nu tage imod eller afslå (se Spil menuen).
+ Jeg har accepteret udfordringen, som nu venter på at blive sendt til serveren (eller jeg har selv udfordret).
- Jeg har afslået udfordringen, og det venter nu på at blive sendt til serveren.
! Det er min tur til at trække.
> Jeg har allerede trukket, og trækket venter nu på at blive sendt til serveren.
. Det er modstanderens tur.
# Spillet er slut, og jeg kan "discarde" spillet, når jeg vil (se Spil menuen).
Du skal altså først og fremmest reagere på '?' og '!'. Til sidst kommer næste deadline for dette parti.

Husk, at når man har foretaget sit træk, skal man trykke "Accept Move" (Enter) for at trækket skal gøres klar til at blive sendt til serveren. Et træk, som ikke er accepteret endnu er rødt i træklisten. Det er også alle de "varianter", som man har undersøgt. Feltet under træklisten viser de varianter, som indtil videre er forsøgt i den givne stilling. Det er muligt at lave sit træk om, indtil man har sendt det til serveren. Man skal også huske, at man skal vælge Filer/Forbind Til Server, for at sende sine træk til serveren. Der skal naturligvis være en fungerende internetforbindelse på det tidspunkt.

I de to ruder nederst til højre kan man "chatte" med sin modstander. Bemærk, at det man siger er "offentligt"! Der er ingen måde at læse andres chat på, men alt, hvad man skriver bliver logget på serveren, og gennemlæst af mig, hvis jeg finder grund til det.

Klienten vil oprette et katalog, c:\mdjchess\<brugernavn>, hvor diverse filer og partier opbevares. I registry bliver der ligeledes oprettet en gren (HKCU\Software\MDJNet\Chess) med diverse informationer om din bruger. Bemærk, at det aldrig er skadeligt at slette indholdet i kataloget og/eller registry. Alle informationer ligger på serveren, og rekonstrueres ved connect (med undtagelse af de alternative varianter, som man har studeret undervejs i partierne, disse ligger kun lokalt).

Kommunikationen med serveren foregår med en TCP forbindelse til 5.103.139.30:64, hvis man har en personlig firewall skal dette naturligvis sættes korrekt op. Er man bag en proxy er der indtil videre ikke andet at gøre end at bruge browser-interfacet. (Fortæl mig det! Så laver jeg ip-adressen konfigurerbar i klienten.)

Man får en e-mail, når man bliver udfordret eller er i trækket. Din e-mail er i gode hænder hos mig, den bliver IKKE sendt videre til andre, ikke engang andre medlemmer! Den vil heller ikke blive vist i spillerstatistikfeltet, man må selv udveklse e-mail-adresser via "chat". Bemærk, at man kun får een e-mail, selvom man skal trække i flere partier.

Programmet er efterhånden færdigt i den form det har nu, men hvis du finder fejl, så send en mail til mig.

Jeg håber, at I kan finde ud af at bruge programmet, denne lille vejledning er ikke komplet, så bare spørg!

God fornøjelse.

Hvis man er interesseret i ratingberegninger, så prøv at læse min "afhandling" om rating beregning.

NYT!
Bemærk, at større ændringer, der påvirker protokollen mellem server og klient, kræver at man downloader en ny klient. Klienten vil selv fortælle det, når det er tid.

2009:

12. september: Robot 3 er ændret til at benytte ExSel Chess, som dog spiller på et meget lavt niveau.

2008:

23. oktober: Option til at forsinke modstandernes træk, så man ikke kan spille hurtigere end 1 træk i timen i hvert parti.

2007:

6. august: Robot 2 er ændret til "Robot Gnu", der benytter Gnu Chess 5.07, og spiller nu meget stærkere.

18. februar: Forbedret valg af sprog. Nu kan man vælge de sprog, man forstår, samt sit modersmål. E-mail fra serveren bliver nu i dit modersmål. Senere vil man også kunne se, hvilke sprog de andre spillere forstår, så man kan vælge modstandere, man kan chatte med.

2006:

28. maj: Brugerne Test1 og Test2 med blankt password kan nu bruges af alle, som har lyst til at prøve sitet, inden de melder sig til.

2. maj: Tidsfrist ændret til 15 dage, mere "hjælp til træk" i klienten.

31. marts: WWW-interface frigivet i beta, dansk og engelsk.

2005:

19. april: Spil- og spillerlisten kan nu sorteres.

10. februar: Overskrift på det viste spil, og flere knapper direkte i vinduet. Man kan nu også udfordre en modstander til et parti, mens man er i spillisten og har aktiveret partiet.

2. januar: Personlig statistik: Man kan nu i det nederste venstre vindue se sin foreløbige statistik mod sin modstander i de to nederste linier. I første linie står den samlede statistik, antal partier: antal gevinster / antal remis / antal tabte (heraf på tid), efterfulgt af den gennemsnitlige score med 4 decimaler. I anden linie står først statistikken for partier, hvor man har spillet hvid, derefter statistikken med sort.

2004:

25. december: Ny vinduesstørrelse, der passer til 800x600. Programmet vil nu advare, hvis man forsøger at afslutte det, inden man har sendt træk eller andre oplysninger til serveren.

21. december: Ny indstilling: "Hjælp til træk". Når man har valgt en brik, som man vil flytte, så markeres alle de felter, hvor den kan rykke hen, med lilla. En lille hjælp til dem, der endnu ikke er helt stive i, hvordan brikkerne rykker.

11. juli: Alle indstillinger er nu gemt i registry, mdjchs.ini i windows-kataloget kan slettes. Mulighed for at fravælge at se spillere, der ikke har været aktive i de seneste 3 måneder (default).

25. maj: Mulighed for at forkaste et accepteret træk, så det ikke sendes til serveren.

9. april: Personlige indstillinger: Nu kan kodeord of e-mail-adresse skiftes, man kan slå mail til og fra, og man kan melde ferie, så man får sine deadlines forlænget (dog ikke deadlines, der ligger inden for de næste 24 timer).

22. marts: 3 "robotspillere" er indført. De er ikke underlagt deadline (da det jo ikke er til at sige, hvor mange spil de skal have i gang på samme tid). Robot1 spiller dårligst, Robot3 spiller bedst - men forvent ikke mirakler.

2003:

8. december: Der er nu muligt at vælge vinduesstørrelse i Opsætning/Indstillinger. Selvfølgelig giver den store størrelse et større bræt.

20. november: Bedre formattering i spillerliste, som også er sorteret efter gennemsnitsrating. Piletaster op og ned bladrer i spil- eller spillerliste (undtagen når en af chatcontrollerne er i fokus). Chance for at rette et forkert pasword uden at logge af først.

4. oktober: Chat-funktion inkluderet.

29. juli: Forbedret support for Windows 98.

7. juli: Spillerstatistik.

9. juni: Dansk version. Enkelte tastaturgenveje: F5=Forbind til server, Enter=Accept move.

29. april: Spillisten er sorteret.

25. april: Deadlines er aktiveret!

19. april: E-mail-notifikation virker! Bedre validering af brugerkataloget.

23. marts: Remis-tilbud fungerer. Deadlines er inkluderet, men håndhæves ikke. Bedre formattering i spillisten.

1. marts: Login og Logout er nu "tydeligere", menuerne disables korrekt, og det aktuelle brugernavn står i titelbaren, "-", hvis man ikke er logget ind.

22. februar: Ratingtal virker! Det første tal er det seneste ratingtal, som må forventes at "hoppe" lidt, derfor er der et andet tal i parentes, som er et mere reelt og stabilt ratingtal, beregnet som gennemsnittet over de sidste 10 ratingtal.

Home

Last revised: 2009-09-12
·